Wij zijn BRC 7 - gecertificeerd met Status AA, het certificaat is van onze site te downloaden.

Visie


Visie op MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Wilthagen B.V. waarde creëren op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Hierbij moet u denken aan onderwerpen als voedselveiligheid, energie, milieu en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Om hier een bijdrage aan te leveren hebben wij de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het verder uitwerken en realiseren van onze MVO-doelstellingen. Deze doelstellingen richten zich op drie kernthema's: mens, milieu en product. Niet alleen voor ons zelf zorgen, maar voor elkaar en onze omgeving. Vanuit onze levens overtuiging noemen wij dit goed rentmeesterschap.

 

De Mens

Het milieu

Onze producten

Onze klanten Energie Duurzaam
Onze medewerkers Verpakkingen   Gezondheid
Onze samenleving Water Geen voedselverspilling 
 
 

 

 

 

Bestseller

  • Knabbelspek

  • Knabbelbacon